Ο Μιχάλης Σκουμιός είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διερεύνηση της πρακτικο-βιωματικής γνώσης των μαθητών, στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, το επιστημονικό - ερευνητικό έργο του επικεντρώνεται: (α) στη διερεύνηση των αντιλήψεων και των εμποδίων των μαθητών για ιδέες και έννοιες των Φυσικών Επιστημών, (β) στη διδακτική επεξεργασία των αντιλήψεων και των εμποδίων των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες, (γ) στη μελέτη των διαδικασιών γνωστικής σύγκρουσης, (δ) στη μελέτη της αποτελεσματικότητας των πειραματικών δραστηριοτήτων, (ε) στη μάθηση βασικών ιδεών και εννοιών με χρήση «πρακτικών» των Φυσικών Επιστημών, (στ) στη διερεύνηση της ποιότητας του προφορικού λόγου και των γραπτών επιχειρημάτων των μαθητών, (ζ) στην ανάλυση εκπαιδευτικού υλικού Φυσικών Επιστημών, (η) στην ανάπτυξη «ενοποιημένου» εκπαιδευτικού υλικού Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών και (θ) στην ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής εξέλιξης εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών.

Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. Συγκεκριμένα, το συγγραφικό έργο του περιλαμβάνει 128 δημοσιευμένες εργασίες, από τις οποίες οι 42 είναι ξενόγλωσσες και οι υπόλοιπες στην ελληνική γλώσσα.

Είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου και πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε τις διδακτορικές του σπουδές στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής είναι: «Διδακτική επεξεργασία εμποδίων για την εννοιολογική περιοχή της θερμότητας». Εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με θέμα: «Ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για την από απόσταση εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες».

Έχει εργαστεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ήταν Υπεύθυνος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Ν. Δωδεκανήσου και δίδαξε στο Διδασκαλείο «Αλέξανδρος Δελμούζος». Σήμερα διδάσκει στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική Θετικών Επιστημών και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επίσης, είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στη θεματική ενότητα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου
Γνωστικό αντικείμενο: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Φ.Ε.Κ. Διορισμού: 1068/12-12-2011 

Τηλέφωνο γραφείου: 22410 99230

Email: skoumios@rhodes.aegean.gr
Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", ΡΟΔΟΣ 85132
Γραφείο: Α.15 (1ος όροφος)

Τηλέφωνο (κινητό): 6974921905,    Δνση κατοικίας: Κοσκινού, Ρόδος